Mercedes-Benz

Charita Ostrava

Občanské sdružení Pomoc dětem

V našem showroomu máme kasičky, do kterých mohou naši zákazníci přidat nějakou korunku na pomoc dětem. 
Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky. Každý z nás se může v životě ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí. 
Denně potýkáme s lidským neštěstím, jedná se především o neštěstí dětí, které jsou odkázány na lékařskou pomoc. Občanské sdružení Život dětem se snaží těmto dětem pomoci hlavně formou zkvalitnění zdravotnické a přístrojové techniky na dětských odděleních, kterou lékaři potřebují k tomu, aby děti mohli řádně a šetrně léčit. Při dnešním rychlém vývoji medicíny a techniky tyto přístroje stárnou rychleji než dříve. Obnova zdravotnické techniky na světové úrovni je nezbytně nutná pro zkvalitnění péče o kriticky nemocné děti. 
Sdružení se snaží pomáhat nemocným dětem také přímo, a to darováním hraček, knížek, pořízením hezkého nábytku na dětská lůžková oddělení, pořádáním besídek pro děti, které jsou dlouhodobě upoutány na lůžku,... V menší míře a dle možností sdružení dále pomáhá jednotlivým žadatelům. Jedná se především o hrazení příspěvků na pořízení invalidních vozíčků, rehabilitačních pomůcek,.
Budeme rádi, podaří-li se nám společným úsilím pomoci všem, kteří pomoc a zájem opravdu potřebují. To je cílem a přáním občanského sdružení Život dětem.

Pomoc projektu RENAISSANCE

V měsíci září 2008 zakoupila společnost CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o. dětskému rehabilitačnímu stacionáři Městské nemocnice v Ostravě přístroj pro pulsní magnetoterapii. Tímto přístrojem jsme rádi pomohli projektu RENAISSANCE. 
Projekt RENAISSANCE je zaměřen na pomoc dětem a mládeži s trvale nepříznivým zdravotním stavem, na pomoc dlouhodobě nemocným, seniorům a plně či částečně invalidním spoluobčanům. Věříme, že tento dar pomůže všem, jenž ho potřebují.

Pomoc dětskému domovu v Čeladné

V rámci tradičního tenisového turnaje, který pořádá společnost CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o., jsme výtěžek z tomboly věnovali dětskému domovu v Čeladné. Celkem jsme společně s našimi zákazníky přispěli částkou 27 500 Kč.