Mercedes-Benz

Produktový specialista pro nová osobní vozidla

Společnost CENTRUM Moravia Sever, spol. s r. o., autorizovaný prodejce a opravce skupiny Daimler AG přijme na pozici produktového specialistu pro nová osobní vozidla Mercedes-Benz, zapáleného automobilového fanouška.

Náplň práce:
 • správa vozového parku předváděcích vozidel
 • asistence při prodeji osobních vozidel Mercedes-Benz
 • pomoc zákazníkům s výběrem vozidla a jeho příslušenství
 • předvádění vozidel včetně zkušebních jízd
 • kalkulace nabídek vozidel, příslušenství a financování
 • prezentace nejnovějších technologií vozidel zákazníkům
 • reprezentace našeho zastoupení nejen na outdoorových akcích
Požadujeme:
 • minimálně středoškolské vzdělání ukonečné maturitní zkouškou
 • pro klientský a přátelský přístup
 • základní znalost finančních produktů spojených s prodejem vozidel
 • komunikativní znalost AJ nebo NJ podmínkou
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • zodpovědnost a schopnost učit se novým věcem
 • orientaci v technologiích dnešních vozidel
 • týmového hráče, který se rád naučí naši firemní kulturu
 • touhu stát se výborným ve svém oboru
 • plnou LOAJALITU
Nabízíme:
 • stálý pracovní poměr v silné a zavedené společnosti
 • propracovaný systém školení a technickou podporu
 • podporu vedení společnosti a celého teamu
 • práci v moderním pracovním prostředí
 • práci se špičkovými technologiemi značky Mercedes-Benz
 • velmi dobré platové ohodnocení orientované na výkon celého týmu
 • finanční bonusy za nad rámcové aktivity, roční ohodnocení
 • finanční podporu v době zaškolení
 • další benefity (stravenky, mobilní telefon, iPad, aj.)
 • zaměstnanecký operativní leasing na vozidlo naší značky

Zájemce prosíme o zaslání písemné žádosti o přijetí do pracovního poměru a CV vedoucímu prodejního oddělení osobních vozidel na níže uvedený kontakt nejpozději do 30.6. 2020. Pokud se Vám do 14 dnů od přijetí životopisu neozveme, nejste vhodným kandidátem na nabízenou pozici.
    

Otakar Jančo
otakar.janco@mbcms.cz
CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o.
Rudná 3, 703 00 Ostrava

Odesláním žádosti a životopisu uchazeč souhlasí se zpracováním osobních údajů.

UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení GDPR

1. Identifikace správce a kontaktní údaje. CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o., IČ: 25377507, se sídlem Rudná 30/3, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 16612 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce: tel.: 596 761 107, email: marketing@mbcms.cz.

2. Zpracovávané osobní údaje. Subjektem údajů jsou uchazeči o zaměstnání u Správce, se kterými Správce neuzavře pracovní poměr ani jiný smluvní vztah. V této souvislosti jsou zpracovávány zejména tyto osobní údaje (vedle případně dalších osobních údajů subjektem údajů sdělených či jinak získaných): Údaje uvedené v životopise uchazeče, popř. údaje získané při pracovním pohovoru, tedy typicky zejména: a) jméno a příjmení, b) rodné číslo, c) titul, d) rodné příjmení, e) zdravotní stav, f) adresa trvalého bydliště, g) telefonní číslo, h) údaj o řidičském oprávnění, i) údaje o předchozím zaměstnání, pracovní náplni atd., j) historie absolvovaných školení, k) podpis, l) jazykové znalosti, m) zájmy a preference.

3. Účely zpracování a právní titul pro zpracování, oprávněné zájmy. Osobní údaje budou manuálně a prostřednictvím informačních systémů zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:

(i) osobní údaje označené v bodě 2. jsou zpracovávány za účelem výběru vhodného uchazeče o zaměstnání u Správce. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 6 měsíců po přijetí příslušného pracovníka (tj. nikoliv uchazeče) na danou pracovní pozici po ukončení výběrového řízení. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem Správce.

4. Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny.

Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupňovány žádným třetím osobám, zpracovatelům, ani příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

5. Práva subjektu údajů. Subjekt údajů má právo po správci údajů vyžadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání. Subjekt údajů má rovněž právo žádat omezení zpracování svých osobních údajů, využít své právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů, a to k dozorovému úřadu. U osobních údajů, jejichž zpracování je založeno na právním základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (nařízení GDPR), má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas. Správce dále výslovně upozorňuje subjekt údajů na to, že subjekt údajů má právo vůči Správci vznést námitku proti zpracování osobních údajů, založenému na základě oprávněného zájmu Správce.

Výše uvedené skutečnosti bere uchazeč na vědomí.