Mercedes-Benz

Politika kvality

CENTRUM Moravia Sever je vítězem soutěže Evropská prodejna roku 2008 a držitelem certifikátu ISO 9001:2015.

V souladu se změnami, např. se vstupem České republiky do Evropské unie, se vedení firmy CENTRUM Moravia Sever spol. s r.o. rozhodlo, že by chtělo plnit vysoké nároky kladené na firmu. Vybudovat takový systém, který by splňoval nejenom podmínky standardů značek Mercedes-Benz, ale také mezinárodně uznávané normy ISO 9001:2015.

Tímto dokumentem stanovuje firma CENTRUM Moravia Sever, spol s r.o. základní kámen při budování a udržování systému managementu kvality, tj. politiku a cíle kvality. Politika kvality je souhrn nástrojů, metod, záměrů a cílů ovlivňující kvalitu námi poskytovaných služeb.

Ředitel společnosti spolu s manažerem kvality definovali politiku kvality firmy CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o. v následujících bodech:

1. Vysoká profesionalita, seriózní jednání a úcta k zákazníkovi a ke všem zainteresovaným stranám je základem úspěchu.

2. Základem pro dlouhodobé obchodní partnerství je dobrá péče a vzájemná komunikace mezi firmou a zákazníkem, dodavateli apod.

3. Posláním firmy je plnění všech i těch přímo nevyřčených přání zákazníka, založené na pravidelném hodnocení spokojenosti zákazníka.

4.Realizuje systém preventivních opatření k zamezení možnosti vzniku neshod. V budovaném systému se nesnaží pouze o minimalizování neshod všeho druhu, ale o předcházení těmto problémům.

5. Základem pro dobré vztahy ve firmě je výborná spolupráce a vnitřní komunikace všech zaměstnanců na všech úrovních firmy.

6. Firemní politikou ve vztahu k zaměstnancům je zajistit jim takový systém, který garantuje neustálé sebezdokonalování na všech úrovních a ve všech profesích.

7. Základní strategií firmy je trvalé zlepšování, díky kterému chceme být stále minimálně krok před svou konkurencí. Monitoruje a sledujeme výsledky své práce, učí se z vlastních zkušeností apod.

8. Drží krok s vývojovými trendy a používá nejmodernější technologie.

9. Politikou kvality autorizovaného metrologického střediska (dále AMS) je budování a rozvoj systému řízení kvality činností ve shodě s právními a technickými předpisy této oblasti, což je předpoklad pro získání a udržení autorizace pro výkon úředního ověřování stanovených měřidel - tachografů.

10. Vedení firmy zajišťuje činnosti oddělení a střediska AMS rozvojem kvalifikace a informovanosti personálu i údržbou, rozvojem a obnovou technického vybavení, jakož v případě AMS i spoluprací s autorizovanými zástupci výrobců tachografů a orgány státní metrologie.

Richard Kováč
jednatel společnosti

Vladimíra Kováčová
manager kvality