Mercedes-Benz

TachoControl DATA

CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o. v Ostravě je jediným provozovatelem terminálu TCD na Moravě.

Jednoduché řešení pro stažení a archivaci dat z digitálních tachografů.

Webová aplikace umožňuje jednoduchou práci se staženými daty, jejich analýzu a archivaci.

Povinnosti vyplývající ze zákona:
Stahování dat z karty řidiče:
 • minimálně každých 28 dní
 • když řidič opustí firmu
 • po uplynutí platnosti karty
 • při změně identifikačních údajů
 • při kontrole pověřenými orgány
Stahování dat z paměti digitálního tachografu:
 • minimálně každé 3 měsíce
 • v případě poruchy tachografu
 • při prodeji vozidla
 • při změně identifikačních údajů
 • při kontrole pověřenými orgány
 • při výměně tachografu
Stažená data musí být:
 • minimálně 2 roky archivována
 • uložena na odděleném nosiči dat (záloha)
 • na vyžádání k dispozici pro příslušné kontrolní orgány
 • chráněna před jejich zneužitím
 • vyhodnocena podle platných sociálních předpisů
Jak náš webový systém funguje?
 • Všechna data jsou uložena v paměti digitálního tachografu a na kartě řidiče
 • Na datový sběrný terminál jsou stažena data z karty řidiče (přímo) nebo data digitálního tachografu (pomocí "download klíče")
 • Prostřednictvím internetu jsou data z terminálu přenesena do datového centra
 • Okamžitě poté jsou k dispozici po přihlášení do systému na WEBových stránkách:
Výhody internetového řešení?
 • jednoduchá obsluha
 • úspora nákladů na zpracování a vyhodnocení dat
 • automatická výzva k povinnému stažení dat
 • 2-násobné uložení dat podle legislativy EU minimálně po dobu 2 let
 • bezpečná archivace dat (systém internetového bankovnictví)