Mercedes-Benz

Zodpovědnost a udržitelnost

Ekologie, CO2, zodpovědnost.

Naše řešení, to znamená být napřed též s ohledem na ekonomický provoz a ekologii. My oba dva cíle spojujeme. Pomáhá nám v tom intenzivní výzkum a také rychlé zavádění nových poznatků do praxe, ale také inovace našich vozů zaměřené na snižování zátěže životního prostředí společně s opatřeními směřujícími k ochraně zdrojů během procesu výroby.

S ohledem na udržitelný rozvoj a technologie šetrné vůči životnímu prostředí je firma Mercedes-Benz jedním z průkopníků mezi automobilovými vývojáři a přistupuje k oběma aspektům s mimořádnou zodpovědností. Od neustálé optimalizace výrobních procesů, která má za úkol chránit zdroje, přes výrobu vozidel s nízkou spotřebou až po inovativní recyklační koncepci.

BlueEFFICIENCY

Mercedes-Benz si klade za cíl vyvinout technologii s nízkými či dokonce nulovými emisemi, a proto neustále vylepšuje své spalovací motory a současně hledá možnosti alternativních řešení. Pod názvem BlueEFFICIENCY se skrývají účinné technologie a inovativní opatření, která jsme vyvinuli za účelem optimalizace spotřeby paliv a emisí. Mezi ně patří bivalentní pohon na zemní plyn NGT, BlueTEC, nejnovější generace motoru BlueDIRECT a HYBRID. Kromě toho vede ke snižování spotřeby paliva a emisí ještě mnoho dalších dílčích úprav. Do budoucna počítáme s tím, že naše automobily budou ještě výkonnější než dnes díky technologickým inovacím, jako jsou elektrická pohonná jednotka F-CELL a elektrický pohonný systém E-CELL.

BlueTEC

Technologie BlueTEC, vyvinutá firmou Mercedes-Benz, je založená na nejnovější generaci vznětového motoru s přímým vstřikováním a disponuje všemi přednostmi a výhodami pohonného systému tohoto druhu. BlueTEC je modulární koncepce pro účinnou redukci spotřeby paliv a emisí u dieselových motorů.

Udržitelnost rozvoje

Naše firma sama sobě stanovuje vysoké standardy v oblasti ekologicky zodpovědného využívání materiálů a přírodních zdrojů v procesu výroby. To znamená, že neustále kontrolujeme a vylepšujeme výrobní procesy a postupy. Současně se nám podařilo vytvořit stabilní síť pro vrácení a recyklaci. Náš holistický přístup k podnikání spočívá v tom, že naše automobily mají skvělou ekologickou účetní bilanci. Jsme schopni kontrolovat vliv našich produktů na životní prostředí od těžby a zpracování nerostných surovin až po výrobu, užívání, recyklaci a likvidaci.

Využití energie a ochrana klimatu
Pomocí různých systémů energetického managementu, ekologických vytápěcích systémů a obnovitelných zdrojů energie snižujeme emise oxidu uhličitého.

Omezení znečištění ovzduší
Moderní techniky nátěru a používání laků na bázi vody, to jsou některé ze strategií vedoucích ke snižování emisí rozpouštědel během výrobního procesu.

Nakládání s odpady
S ohledem na odpady se konzistentně řídíme heslem: odpady je lepší omezit a recyklovat než likvidovat.

Nakládání s vodou
Odpadní vody důkladně čistíme a odvádíme kanalizací do komunálních čističek odpadních vod.

Logistika a doprava
Ke snižování emisí přispívá výkonnější logistika, např. využití vlaků a lodí.

Ochrana před hlukem
V našich výrobních zařízeních pravidelně kontrolujeme zdroje a hladinu hluku, omezujeme je a snižujeme. Při výstavbě nových továren využíváme izolační technologie, které snižují emise hluku přímo ze zdroje na minimum.

Ochrana přírody, využití půdy a rozmanitost druhů
Ochrana půdy a podzemních vod je jedním z našich nejdůležitějších úkolů v oblasti ekologické zodpovědnosti. Tím, že intenzivně využíváme existující prostor, můžeme vytvářet otevřené oblasti s vysokou biodiverzitou.

Zachování přírodních zdrojů
Naším dlouhodobým cílem je efektivní využití materiálů, a proto již ve fázi vývoje zvažujeme recyklaci jednotlivých komponentů našich produktů po skončení doby jejich životnosti.